2017

Խոսելով որբերի հետ… Ալեքսանդրապոլի որբանոցի ալբոմը, Երևան, 2017

Theme: Overlay by Kaira