2014

Саргис Торосян, От Дарданелл до Палестины, Ереван, 2014, 171 cтр.

100 լուսանկարչական պատմություններ Հայոց ցեղասպանության մասին, Երևան, 2014, 214 էջ

Հայկ Դեմոյան, հայոց ցեղասպանության լուսաբանումը համաշխարհային մամուլի առաջին էջերին, Երևան, 2014, 263 էջ

«Ինպես դասավանդել Հայոց ցեղասպանության թեման», Երևան, 2014թ., 148 էջ

«Ինպես լուսաբանել Հայոց ցեղասպանության թեման», Երևան, 2014թ., 136 էջ

Ваагн Дадрян, Геноцид армян: содержание преступления, Ереван, 2014, 79 стр.

Հայոց ցեղասպանության թնգարան-ինստիտուտի ժամանակավոր ցուցադրություններ, 2014 (կատալոգ)

Theme: Overlay by Kaira