2011

Гайк Демоян, Армяно-Турецкий процесс: итоги и рекомедации, Ереван, 2011,52 стр.

Յակոբ Կյունցլեր, Արյան և արցունքների երկրում, Երևան, 2011թ., 152 էջ

Հաշվետվություն Հայոց ցեղասպանության թանգարան – ինստիտուտի 2006-2011թթ. Գործունեության, Երևան, 2011, 47 էջ

Theme: Overlay by Kaira