2007

Երանուհի Մարգարյան, Թանգարանային աղբյուրագիտության տվյալների կիրառումը Հայոց ցեղասպանության նվիրված գիտական ցուցադրության մեջ, Երևան, 2007, 82 էջ

Հասան Ամջա, Տեղահանություն և ոչնչացում, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան-Ինստիտուտ,Երևան, 2007,47 էջ

Ժանսեմ, Եղեռն, Երևան, 2007, 63 էջ

Տիգրան Հովհաննիսյան, Տաճիկ կառավարությունը և իթթիհաթը մարդկության դատարանի առաջ, Երևան, 2007, 64 էջ

Theme: Overlay by Kaira