2006

Ցուցակ Հայոց ցեղասպանության զոհերի (1915-1923թթ.) III, Անգորայի նահանգ, Երևան, 2006, 52 էջ

Der Völkermond an den Armeniern vor Gericht Der Prozeß Talaat Pascha, Erevan, 2006, էջ 136

Doğan Akhanli, Talat paşa davaşi tutanaklar, Erevan, 2006,

Յոհաննես Լեփսիուս, Գերմանիան և Հայաստանը 1914-1918թթ.: Դիվանագիտական փաստաթղթերի ժողովածու, հատոր 1, Երևան, 2006, 392 էջ

Արմին Թեոֆիլ Վեգներ, Խղճիս ձայնը երբեք չի լռելու, Երևան, 2006,50 էջ

Հասան  Ամջա, Շատ լավ, հարյուր հազարավոր հայերին ո՞վ սպանեց: Տեղահանություն և ոչնչացում, Երևան, 2006, 60 էջ

Լ. Բարսեղյան, Ե. Մարգարյան, Հայոց ցեղասպանության թանգարանի գիտական ցուցադրության կազմակերպման սկզբունքները, Երևան, 2006, 72 էջ

Հակոբ Սողոմոնյան, Հիշատակի պատը, Երևան, 2006,103 էջ

Апет Мадоян, Грант Мелик-Шахназарян, … Признать предложение т.г. армян неприемлемым, Ереван, 2006, 180 стр.

Theme: Overlay by Kaira