2005

Բենիամին Պողոսյան, Հայանպաստ շարժումը Մեծ Բրիտանիայում (1918-1923թթ.), Երևան, 2005, 174 էջ

Artem Ohandjanian, Die Armenische Frage und die Rolle Österreich–Ungarns und Deutschland, Yerevan, 2005, pages 54

Տիգրան Մաթոսյան, Հայոց ցեղասպանություն և հրեական Հոլոքոստ. համեմատման փորձ, Երևան, 2005, 182 էջ

Դորա Սաքայան, Զմյուռնիա 1922, բժիշկ Կարապետ Խաչերյանի օրագիրը, Երևան, 2005, 218 էջ

Дора Сакаян, Смирна 1922. Дневник армянского доктора Карапета Хачеряна, Ереван, 2005, 160 стр.

Растерзанная Армения, Ереван, 2005, 178 стр.

Hayk Ghazarian, The Genocide of the Armenian People in the Ottoman Empire, Yerevan, 2005, 351 pages

Verjiné Svazlian, Der Genozid an den Armeniern und Die historische erinnerung des volkes, Jerewan, 2005

Լավրենտի Բարսեղյան, Հայոց ցեղասպանություն. Աշխարհի պետությունները, ազգային խորհրդարանները և միջազգային կազմակերպությունները դատապարտում են և ճանաչում (նյութերի ժողովածու), Երևան, 2005, 652 էջ

Տիգրան Սարուխանյան, Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում և Մեծ Բրիտանիան (1915-1918թթ.), Երևան, 2005, 202 էջ

Արամ Անանյան, Հայոց ցեղասպանության ժխտման նոր փորձ. Թուրքական պատմական ընկերակցության. Հայեր, աքսոր և գաղթ աշխատության մասին, Երևան, 2005, 96 էջ

Մհեր Կարապետյան, Հայոց 1915-1916 թվականների ցեղասպանության հիմնահարցերը հետխորհրդային հայ պատմագրության մեջ, Երևան, 2005, 279 էջ

Ուրֆա, Նվիրված է Ուրֆայի հերոսամարտի 90-րդ տարելիցին, Երևան, 2005, 26 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Հայոց ցեղասպանություն. Աշխարհի պետությունները, ազգային խորհրդարանները և միջազգային կազմակերպությունները դատապարտում են և ճանաչում (նյութերի ժողովածու), կազմող, Երևան, 2005, 652 էջ

Անուշավան Զաքարյան, Հայ ժողովրդի կորուստներն առաջին աշխարհամարտի տարիներին («Համաշխարհային պատերազմից հայ ժողովրդի կրած վնասների քննիչ հանձնաժողովի» փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), կազմող, Երևան, 2005, 237 էջ

Տիգրան Սարուխանյան, Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում և Մեծ Բրիտանիան (1915-1918թթ.), Երևան, 2005, 202 էջ

Արամ Անանյան, Հայոց ցեղասպանության ժխտման նոր փորձ: Թուրքական պատմական ընկերակցության. հայեր, աքսոր և գաղթ աշխատության մասին, Երևան, 2005, 92 էջ

Эдуард Маркарян, Глобальные аспекты геноцида армян. опыт культурологоческого анализа, Ереван, 2005, 107 стр.

Ваакн Дадрян, Геноцид армян: содержание преступления, Ереван, 2005, 55 стр.

Vahakn Dadrian, The Armenian Genocide: An Interpretation, Yerevan, 2005, pages 51

Pascual C. Ohanian, La Cuestion armenia y las relaciones internacionales, tomo 5, 1919, Buenos Aires, 2005, 942 p.

Artem Ohanjanian, Österreich-Ungarn und Armenian 1912-1918. Sammlung diplomatischer Aktenstüch, Jerewan, 2005, 521 s.

Մանուէլ Ադամեան, Մեծ եղեռն, Երևան, 2005, 72 էջ

Աննա Պետրոսյան, Եղերապատում, Երևան, 2005, 528 էջ

Մանուկ Ստեփանյան, Սոցիալ-դեկոկրատ հնչակյան կուսակցությունն Առաջին աշխարհամարտի և Հայոց ցեղասպանության ժամանակաշրջանում, Երևան, 2005, 162 էջ

Валерий Тунян, Младотурки и армянский вопрос (1908-1912), часть вторая, Ереван, 2005, 552 стр.

Вержине Свазлян, Геноцид армян и историческая память народа, Ереван, 2005, 137 стр.

Theme: Overlay by Kaira