2003

Հերբերտ Ադամս Գիբբոնս, Ժամանակակից պատմության ամենասև էջը: 1915-ի դեպքերը Հայաստանում: Փաստեր և պատասխանատվություններ, Երևան, 2003, 34 էջ

Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանությունը և պատմական հիշողությունը, Երևան, 2003, 143 էջ:

Յոհաննես Լեփսիուս, Գաղտնի տեղեկագիր. հայ ժողովրդի ջարդերը, Երևան, 2003, 205 էջ

Роберт Багдасарян, Геноцид и армянская интеллигенция России, Ереван, 2003, 256 стр.

Паскуал Оганян, Геноцид армянского народа и защита прав человека, Ереван, 2003, 43 стр.

Марат Харазян, Неизвестные имена: французские арменофилы (конец XIX–начало XX), Ереван, 2003, 40 стр.

Էդուարդ Ս. Լիտլ, Հայկական հարցը, Երևան, 2003, 40 էջ

Իվ Տերնոն, Անպատժելիություն, վրեժ և ժխտում. Հայկական ցեղասպանությունը միջազգային ատյանների առջև, Երևան, 2003, 36 էջ

Vahakn N. Dadrian, The Ottoman Empire: A Troubled Legacy. Views Comments and Judgments by Noted Experts Worldwide, Yerevan, 2003 pages 94

Բենիամին Պողոսյան, Բրիտանիա-Հայաստան Կոմիտեի գործունեությունը, Երևան, 2003, 121 էջ

Rubina Peroomian, A Struggle to Comprehend the Catastrophe and Survive: A Comparative Study of The Armenian And The Jewish Literary Responses To Catastrophe, Yerevan, 2003, pages 37

Արամ Անանյան, Հայ-թուրքական երկխոսության նոր փորձ, Երևան, 2003, 154 էջ

Երվանդ Գասպարյան, Անատոլ Ֆրանսը և հայ ժողովուրդը, Երևան, 2003, 124 էջ

Анушаван Закарян, Трагедия армянского народа в оценке русских литераторов, Ереван, 2003, 286 стр.

Армен Марукян, Армянский вопрос и политика России (1915-1917гг.), Ереван, 2003, 482 стр.

Ալբերտ Խառատյան, «Մեղու» հանդեսի (1856-1865) մատենագիտություն, Երևան, 2003, 163 էջ

Բյորն Էգգե, Ֆրիտյոֆ Նանսենի պայքարը հանուն մարդու իրավունքների և մարդկային արժանապատվության, Երևան, 2003, 32 էջ

Theme: Overlay by Kaira