2002

Աբբա Շապեռոնի օրագիրը, Երևան, 2002, 102 էջ

Բախտիար Հովակիմյան, Հայոց ցեղասպանության նահատակ գործիչների ծածկանուններ, Երևան, 2002, 77 էջ

Vahakn Dadrian, The Armenian Genocide in Official Turkish Records, 1, Yerevan, 2002, pages 92

Տիգրան Զաքարյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վավերագրերը 1915-1916թթ. Հայոց ցեղասպանության մասին, Երևան, 2002, 52 էջ

Robert Melson, On the Uniqueness and Comparability of the Holocaust: a Comparison With the Armenian Genocide, Yerevan, 2002, pages 41

Stephan Astourian, Modern Turkish Identity and the Armenian Genocide. From Prejudice to Racist Nationalism, Yerevan, 2002, pages 28

Rouben Paul Adalian, Remembering and Understanding the Armenian Genocide, Yerevan, 2002, 42 p.

Vahakn Dadrian, The Historical and Legal Interconnections Between the Armenian Genocide and the Jewish Holocaust: From Impunity to Retributive Justice, Yerevan, 2002, pages 58

Լավրենտի Բարսեղյան, Ֆրանսիան Հայոց ցեղասպանությունն օրենսդրությամբ ճանաչած առաջին պետությունն է աշխարհում, Երևան, 2002, 244 էջ

Ինքնակենսագրություն Գևորգ Սարաֆյան, Եփրատից Ռիո դե Լա Պլատա, Երևան, 2002, 263 էջ

Բենիամին Պողոսյան, Հայանպաստ շարժումը Մեծ Բրիտանիայում ըստ վավերագրերի (1918-1923թթ.), Երևան, 2002, 96 էջ

I. Arabyan, Genocide and Its Punishability, Yerevan, 2002, pages 69

Richard Hovannisian, Denial of the Armenian Genocide in Comparison with H olocaust  Denial, Yerevan, 2002, pages 38

Theme: Overlay by Kaira