2000

Անահիտ Կիրակոսյան, Հայ նշանավոր կին գիտնականներ (նյութեր կենսամատենագիտության), N 2, Երևան, 2000, 84 էջ

Արմին Թեոֆիլ Վեգներ, Ճանապարհ առանց տունդարձի, Երևան, 2000, 143 էջ

Դիմիտր Սպիրով, Հայաստանը և սուլթան Աբդուլ Համիդը, Երևան, 2000, 60 էջ

Երվանդ Գասպարյան, Ֆրանսիան և Մեծ եղեռնը (1915-1918թթ.), Երևան, 2000, 309 էջ

Լևոն Հախվերդյան, Թումանյանը և Հայոց պատմական ճակատագիրը, Երևան, 2000, 286 էջ

Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, Ականատես վերապրողների վկայություններ, Երևան, 2000, 500 էջ

Տիգրան Սարուխանյան, Հայոց ցեղասպանության դատապարտումը Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում (1915-1918թթ.), Երևան, 2000, 98 էջ

Валерий Тунян, Армянский вопрос в русской печати 1900-1917, Ереван, 2000, 240 էջ

Фрина Бабаян, Эмма Корхмазян, Армянские монастыри Сурб Хач и Св. Степаноса близ города старый Крым, Ереван, 2000, 173 стр.

Theme: Overlay by Kaira