1999

Գավրիլ Կացարով, Հայաստանը և Հայկական հարցը պատերազմից առաջ և հետո, Երևան, 1999, 78 էջ

Կարինե Էմանուելի Խուդավերդյան, Հայ նշանավոր կին գիտնականներ (նյութեր կենսամատենագիտության), N 1, Երևան, 1999, 38 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Կանադայի խորհրդարանի 1996թ. ապրիլյան քննարկումները Հայոց ցեղասպանության դատապարտման մասին, Երևան, 1999, 119 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Հայոց ցեղասպանության դատապարտումը միջազգային կազմակերպությունների կողմից (1984-1987թթ.), Երևան, 1999, 49 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Հենրի Մորգենթաուն և հայ ժողովուրդը. հոդվածների ժողովածու, Երևան, 1999, 70 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կրած կորուստները, Երևան, 1999, 13 էջ

Յուրի Բարսեղով, Հայերի ցեղասպանության համար նյութական պատասխանատվությունը, Երևան, 1999, 33 էջ

Арабян И. А., Геноцид и его наказуемость, Ереван, 1999, 92 стр.

Арсен Авакян, Геноцид 1915г. Механизмы принятия и исполнения решения, Ереван, 1999, 110 стр.

Verjine Svazlian, The Armenian Genocide in the Memoirs and Turkish – Language Songs of the Eye-Withness Survivors, Yerevan, 1999, 44 pages

Theme: Overlay by Kaira