1998

Աննա Պետրոսյան, Տիրամոր ճիչը, Երևան, 1998, 55 էջ

Ազատ Համբարյան, Նյութեր հայ նշանավոր պատմաբանների կենսամատենագիտության, Երևան, 1998, 47 էջ

Բախտիար Հովակիմյան, Ցեղասպանության թեման հայ թատրոնում (1895-1995), Երևան, 1998, 139 էջ

Զոհրաբ Ղասաբյան, Նիկոմեդիայի և Արևելյան Թրակիայի հայաթափումը 1920-1922թթ., Երևան, 1998, 40 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Միջազգային հանրությունը դատապարտում է Հայոց ցեղասպանությունը, Երևան, 1998, 28 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Ֆրանսիան հրապարակայնորեն ճանաչում է Հայոց ցեղասպանությունը, Երևան, 1998, 131 էջ

Լևոն Մելիք-Շահնազարյան, Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խաղաղ բնակչության դեմ, Երևան, 1998, 207 էջ

Հ. Ազատյան, Ճակատագրական պայմանագրեր, Երևան, 1998, 127էջ

Մանյա Ղազարյան, Վարդգես Սուրենյանցը և Հայոց ցեղասպանությունը, Երևան, 1998, 27 էջ

Մանյա Ղազարյան, Վարդգես Սուրենյանցը և Հայոց ցեղասպանությունը, Երևան, 1998, 27 էջ

Մհեր Կարապետյան, Հայոց 1915-1916 թվականների ցեղասպանության հարցերը հայ պատմագրության մեջ, Երևան, 1998, 372 էջ

Յոհաննես Լեփսիուսը և հայ ժողովուրդը (ժողովածու), Երևան, 1998, 71 էջ

Նորայր Սարուխանյան, Լեոն և Հայկական հարցը, Երևան, 1998, 23 էջ

Ստեփան Ստեփանյան, Յոհաննես Լեփսիուսը և Հայաստանը, Երևան, 1998, 52 էջ

Վալերի Խաչատրյան, Հայաստանը մ.թ.ա. 15-7-րդ դարերում (Հայոց հին պատմություն), Երևան, 1998, 164 էջ

Валерий Тунян, Россия и Армянский вопрос, Ереван, 1998, 240 стр.

Геноцид армян и русская публицистика, Ереван, 1998, 272 стр.

Theme: Overlay by Kaira