1997

Ահմեդ Ռեֆիկ, Երկու կոմիտե` երկու ոճիր, Երևան, 1997, 98 էջ

Արտեմ Օհանջանյան, 1915թ., անհերքելի վկայություններ, ավստրիական վավերագրերը Հայոց ցեղասպանության մասին, Երևան, 1997, 238 էջ

Գևորգ Աբաջյան, Ցեղասպանության անդրադարձը Վահրամ Փափազյանի արվեստում, Երևան, 1997, 51 էջ

Դիմիտր Սպիրով, Հայերի սարսափելի կոտորածները (1894-1896), Երևան, 1997, 64 էջ

Էմիլ Դիլոն, Իրավիճակը Թուրքահայաստանում, Երևան, 1997, 54 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Հունաստանի խորհրդարանը դատապարտում է Հայոց ցեղասպանությունը, Երևան, 1997, 40 էջ

Լավրենտի Բարսեղյան, Օտարերկրացիները Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության մասին, թիվ 1, Երևան, 1997, 37 էջ

Լոլա Դոլուխանյան, Հովհաննես Քաջազնունին` ճարտարապետ, Երևան, 1997, 53 էջ

Միքայել Մուրադյան, Հայոց ողբերգությունը ռուսական հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ, Երևան, 1997, 72 էջ

Նորայր Սարուխանյան, Հայկական հարցը մինչխորհրդային հայ հասարակական-քաղաքական մտքի և պատմագրության մեջ, Երևան, 1997, 271 էջ

Ստեփան Պողոսյան, Արևմտահայությունը ցեղասպանության շեմին, Երևան, 1997, 195 էջ

Վերժինե Սվազլյան, Մեծ եղեռնը արևմտահայոց հուշապատումներում և թուրքալեզու երգերում, Երևան, 1997, 32 էջ

Вержине Свазлян, Геноцид в воспоминаниях и туркоязычных песнях западных армян, Ереван, 1997, 31 стр.

Грайр Аветисян, Северная Месопотамия и Юго-Западные области Армянского Нагорья, Ереван, 1997, 71 стр.

Artem Ohandjanian, “Franz Werfel: Die vierzig Tage des Musa dagh”, Textbuch zur dleichnamigen Fernehverfilmung, Erevan, 1997, pages 54  

Theme: Overlay by Kaira